پرسشنامه اصلاح شده نسخه اصلی غربالگری طیف اُتیسم در کودکان نوپا 16 الی 30 ماه

Modified checklist for Autism in toddlers, revised (M-CHAT-R)

روش تکمیل پرسشنامه:
لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و در مورد کودک خود تکمیل فرمایید. در نظر داشته باشید که کودک شما معمولا چگونه رفتار می نماید، اگر رفتاری بندرت رخ میدهد و به طور معمول از کودکتان مشاهده نمی نمایید، آن رفتار را نادیده گرفته و لطفا پاسخ خیر را انتخاب نمایید.

1-آیا کودک شما با انگشتانش، حرکات غیر عادی نزدیک صورتش انجام میدهد ؟ ( برای مثال : تکان دادن انگشتانش در مقابل چشمانش)
2-آیا کودک شما از فعالیت های توام با حرکات لذت می برد ؟ ( مثال : تاب خوردن، پریدن روی زانوها ، ........)
3-آیا هیچگاه به ناشنوا بودن کودکتان شک کردید ؟
4-آیا کودک شما وقتی صدایش می کنید واکنش نشان میدهد ؟ (مثال: برمیگردد و به شما نگاه میکند، سروصدا در می آورد و یا جواب میدهد.)
5-آیا کودک شما اگر به چیزی در اطاق اشاره کنید، به آن نگاه می کند ؟ (مثال : به اسباب بازی یا حیوانی اشاره کنید، به آن نگاه میکند.)
6-آیا وقتی به کودکتان لبخند میزنید او هم متقابلا به شما لبخند میزند ؟
7-آیا کودکتان از شما تقلید میکند ؟ (مثال : تکان دادن دست برای خداحافظی ، دست زدن ، درآوردن صداهای خنده دار و مضحک......)
8-آیا کودکتان بازی های نمادین و تخیلی انجام میدهد؟ (مثال: تظاهر به نوشیدن از فنجان خالی، تظاهر به صحبت در تلفن با کسی، تظاهر به غذا دادن به عروسک ...)
9-آیا کودک شما به سایر کودکان علاقه و توجه نشان میدهد ؟ (مثال : به آنها نگاه میکند، به آنها لبخند میزند و یا به طرف آنها میرود.)
10-آیا کودکتان برای نشان دادن موارد مورد علاقه اش، با انگشت به آن اشاره میکند؟ (مثال: اشاره به هواپیما در آسمان، اشاره به ماشین بزرگ در خیابان و....)
11-آیا وقتی شما سرتان را بر می گردانید و به چیزی نگاه می کنید ، او نیز بر میگردد و جستجو میکند که شما به چه چیز نگاه میکنید ؟
12-آیا کودکتان علاقه به بالا رفتن از اشیا دارد ؟ (مثال : بالا رفتن از وسایل زمین بازی ، مبل اثاث منزل ، پله و.....)
13-آیا کودکتان با آوردن یا بالا گرفتن اشیا آنها را به شما نشان میدهد ؟ ( نه به منظور درخواست کمک بلکه صرفا برای نشان دادن به شما ، مثل نشان دادن ماشین اسباب بازی ، عروسک ، گل ....)
14-آیا کودک شما با سروصدای محیط اطراف خویش آزرده میشود ؟ (مثال : صدای جاروبرقی ، موزیک بلند ......)
15-آیا کودکتان آنچه را به او می گویید درک میکند؟ (مثال: بدون اشاره ی شما، آیا متوجه دستور شما مانند کتاب را روی صندلی بگذار یا پتو را بیاور، میگردد.)
16-آیا کودک شما برای خواستن چیزی و یا درخواست کمک در موردی، با انگشت به آن اشاره می کند؟ (مثال: به خوراکی و یا اسباب بازی دور از دسترس وی )
17-آیا کودک شما شروع به راه رفتن کرده است ؟
18-آیا کودکتان وقتی با او بازی می کنید، صحبت می کنید و یا به او لباس می پوشانید، به چشمان شما نگاه میکند؟
19-اگر اتفاق جدیدی پیش آید، آیا کودکتان به صورت شما نگاه میکند تا ببیند عکس العمل شما چیست؟ (مثال: متعاقب شنیدن صدای عجیب و غریب و ناآشنا...)
20-آیا کودکتان سعی میکند توجه شما را به فعالیت های خود جلب کند؟ ( مثال: او به شما نگاه میکند تا او را تشویق کنید و یا می گوید "نگاه کن ".....)
keyboard_arrow_up
موسسه گنجینه
ارسال پیام از واتس آپ