مقیاس بهره ی طیف اُتیسم نوجوانان 12 الی 15 سال

The Adolescent Autism Spectrum Quotient ( AQ )

نحوه تکمیل پرسشنامه:
لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده بسته به میزان موافقت و یا مخالفت خود پاسخ مناسب دهید.

1-او تمایل دارد که فعالیت ها و کارها را به اتفاق دیگران یا به صورت انفرادی انجام دهد
2-او موقعیت های اجتماعی را ساده و سهل می داند
3-علایق بسیار شدیدی دارد که در صورتی که نتواند آنها را دنبال کند، به شدت ناراحت و آشفته می گردد
4-او ترجیح میدهد کارهایش را مکرر و به یک شیوه و روش انجام دهد
5-معمولا متوجه تغیرات کوچک در محیط و یا ظاهر اشخاص نمی گردد
6-همیشه الگو های موجود در موارد مختلف را پیدا می کند
7-از گپ و گفتگوهای اجتماعی لذت می برد
8-اغلب نمی داند چگونه مکالمه ای را ادامه دهد
9-صداهای بسیار ضعیف را که دیگران متوجه نمی گردند، می شنود
10-مجذوب و شیفته اعداد است
11-برای او انجام بیش از یک کار در آن واحد آسان است
12-او علاقمند و مجذوب تاریخ وقایع است
13-وقتی تصمیم به تصور چیزی می گیرد به راحتی قادر به ایجاد تصویری از آن در ذهنش می باشد
14-اغلب چنان مجذوب مطلب یا موردی میشود که آگاهی و بینش نسبت به موارد دیگر را از دست میدهد
15-او به کتابخانه رفتن را به مهمانی ترجیح میدهد
16-او قادر به تشخیص جزئیاتی است که دیگران متوجه آن نمی شوند
17-او معمولا به شماره پلاک ماشین ها و یا اطلاعات مشابه که ردیف شده اند، توجه می کند
18-او معمولا آخرین کسی است که متوجه نکته شوخی ها و لطیفه ها می شود
19-او از موقعیت های اجتماعی لذت می برد
20-او به مردم بیش از اشیا علاقه مند است
21-او دوست دارد هر فعالیتی را برنامه ریزی نموده و به طور دقیق آن را اجرا کند
22-بعد از وقفه ای که در کار و فعالیتش ایجاد می شود به راحتی می تواند مجدا به انجام آن ادامه دهد
23-موقعیت های جدید باعث اضطراب او می گردند
24-او علاقه مند به جمع آوری اطلاعات در مورد دسته بندی اقلام میباشد. (مثل: انواع ماشین، انواع پرنده ها، انواع گیاهان ......)
25-او از ملاقات با افراد جدید لذت می برد
26-برای او تشخیص مقصود و منظور مردم دشوار است
27-برای او آسان است که احساس و تفکر طرف مقابل را از حالت صورت وی درک کند
28-برای او انجام امور بصورت خودانگیخته، لذتبخش است
29-برای او دشوار است که خود را جای دیگران تصور کند
30-او در گروه های اجتماعی قادر است به راحتی در آن واحد چندین مکالمه با افراد متفاوت را پیگیری نماید
31-او در گپ و گفتگوی اجتماعی خوب است
32-برای او وقتی داستان می خواند ، دشوار است که مقصود و منظور شخصیت داستان را متوجه شود
33-او معمولا به کل تصویر تا جزئیات آن توجه می کند
34-او قادر است بگوید که حوصله مخاطبش که با او در حال صحبت است، سر رفته یا نه؟
35-او رفتن به تئاتر را به موزه ترجیح میدهد
36-اگر عادات روزمره وی بهم بخورد، آشفته و ناراحت نمی گردد
37-پیدا کردن دوست جدید برای او دشوار است
38-در به خاطر سپردن شماره تلفن ها خوب نیست
39-او وقتی صحبت میکند، برای دیگران همیشه آسان نیست که متوجه سخنان وی شوند
40-می توان گفت او سیاستمدار خوبی است
41-در کودکی، از بازی های تخیلی با دیگر کودکان، لذت می برد
42-اکثر مردم به او تذکر میدهندکه گفتارش مودبانه نیست در حالی که او آن را مودبانه میداند
43-برای او راحت است که معنای نهفته و پنهانی و کنایه را در موقع صحبت با دیگران متوجه شود
44-او وقتی با تلفن با کسی صحبت میکند، مطمئن نیست چه زمانی نوبت صحبت او است
45-او از مطالعه داستان های خیالی لذت نمی برد
46-مردم به او می گویند به طور طولانی در مورد یک مطلب خاص صحبت میکند
47-او در به خاطر سپردن تاریخ تولد دیگران ضعیف است
48-برای او بازی با بچه ها که در آن تظاهر و نقش و وانمودسازی است، آسان می باشد
49-وقتی داستانی را می خواند، قادر است تصور کند که شخصیت داستان چه شکلی است
50-داستان سرایی برای او آسان است
keyboard_arrow_up
موسسه گنجینه
ارسال پیام از واتس آپ